Isabelle Ferrant

Partner

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

  • WERKTALEN
  • › Frans
  • › Nederlands

  • PRAKTIJKGEBIEDEN
  • › Intellectuele eigendom
  • › Marktpraktijken
  • › Financieel recht
  • › Vennootschapsrecht
  • › Arbeidsrecht
  • LinkedIn

Isabelle Ferrant is advovaat aan de balie te Brussel sinds 1981.

Zij legt zich voornamelijk toe op de domeinen van het economisch recht (handelsrecht, vennootschapsrecht, marktpraktijken en mededingingsrecht) en burgerlijk recht (contracten – en verbintenissenrecht).

Isabelle Ferrant is actief binnen de orde van de advocaten te Brussel sinds 1999 en binnen de orde van de Franstalige en Duitstalige advocaten sinds 2001.

Zij doceert de cursus deontologie aan de stagiair-advocaten van de balie te Brussel sinds 2001 en ze is secretaris van de Franstalige tuchtraad van beroep te Brussel.

Daarnaast is Isabelle Ferrant ook plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep te Brussel.

Zij doceert de cursus Benelux tekeningen en modellen als gastdocent aan de Université Robert Schumann te Straatsburg (C.E.I.P.I.) sinds 2008.

Isabelle Ferrant is de auteur van vele publicaties inzake marktpraktijken, publiciteitsrecht en tekeningen en modellen. Zij is lid van het redactiecomité « Pratique du droit » van uitgeverij Kluwer.

Curriculum vitae van Isabelle Ferrant »