Marino Roosen

Partner

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

  • WERKTALEN
  • › Nederlands
  • › Frans
  • › Engels

  • PRAKTIJKGEBIEDEN
  • › Handels- en economisch recht
  • › Contractenrecht
  • › Intellectuele eigendom
  • › Vastgoedrecht
  • LinkedIn

Marino Roosen is advocaat aan de balie te Brussel sinds 2001.

Sinds 2010 doceert hij als gastdocent de cursus “verzekeringsrecht » aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC), in het kader van de bacheloropleiding boekhouding.

Hij werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2000).

Hij behaalde eveneens een LLM in Europees recht aan de Université libre de Bruxelles (2001) en een master na master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Brussel (2004).

Marino Roosen legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht waaronder onder meer de marktpraktijken, de intellectuele eigendom, handelshuur, mededingingsrecht, vennootschapsrecht en bouwrecht.

Tot zijn activiteiten behoren onder meer het opstellen van overeenkomsten, adviseren en geschillenbeslechting in de bovenvermelde materies.

Curriculum vitae van Marino Roosen »