Vincent Cassiers

Partner

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

 • WERKTALEN
 • › Frans
 • › Engels
 • › Nederlands
 • › Spaans

 • PRAKTIJKGEBIEDEN
 • › Intellectuele eigendom
 • › Informatietechnologie
 • › Marktpraktijken
 • › Persoonlijke levenssfeer
 • › Handels- en economisch recht
 • › Contractenrecht
 • LinkedIn

Vincent Cassiers is advocaat aan de balie te Brussel sinds 2001. Hij legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht en de verschillende aspecten van de intellectuele eigendom.

Hij werd licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain (UCL) en behaalde een master na masterdiploma in droit et gestion des technologies de l’information et de la communication aan de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (CRID-FUNDP). Hij behaalde eveneens een doctoraat in de juridische wetenschappen (doctoraatsthesis over de juridische bescherming van het zakengeheim).

Vincent Cassiers is docent aan de Université catholique de Louvain, aan de KU Leuven en aan de Université catholique de Lille waar hij doceert verschillende aspecten van de intellectuele eigendom (contracten in het domein van IP, octrooirecht en bescherming van know-how, algemeen cursus over intellectuele rechten).

Naast deelname aan wetenschappelijke activiteiten, publiceert Vincent Cassiers inzake intellectuele eigendom en ondernemingsrecht.

Hij heeft in het bijzonder het boek Droit des brevets d’invention et du savoir-faire. Créer, protéger et partager les inventions au XXIème siècle (Brussel, Larcier, 2010, 740 p.) in samenwerking met Bernard Remiche geschreven.

Vincent Cassiers is redactiesecrataris van het tijdschrift « L’Ingénieur-Conseil / Intellectual Property » et bestuurder van de Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E.) en van de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (B.V.A.)..

Curriculum vitae van Vincent Cassiers »