Pierre Humblet

Avocat

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

  • WERKTALEN
  • › Frans
  • › Engels
  • › Nederlands
  • › Spaans

  • PRAKTIJKGEBIEDEN
  • › Algemeen Burgerlijk recht
  • › Handelsrecht en marktpraktijk
  • › Verbitenissenrecht (huurcontracten, enz.)
  • › Intellectueel eigendomsrecht

Na een jaar Foundation te Cambridge in 2011 (Cum Laude), behaalde Pierre Humblet zijn bachelor bij de “Facultés Universitaires Saint-Louis” in 2012 (tweetalig programma) en zijn Master bij de “Université Catholique de Louvain” in 2014 (Cum Laude).

Hij heeft zijn opleiding beëindigd met een Master na Master in Europees en internationaal recht behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015 (Cum Laude), waar hij deelnam aan de International Moot Court Competition in International Law Charles-Rousseau.

Pierre Humblet is ingeschreven bij de balie van Brussel sinds oktober 2015 en heeft zich aangesloten bij de firma in january 2019.

Hij wijdt zijn dagelijkse praktijk aan burgerlijk-, handels- en verbitenissenrecht, alsmede het intellectuele-eigendomsrecht.