Anne-Véronique Stainier

Partner

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

  • WERKTALEN
  • › Frans
  • › Engels
  • › Nederlands

  • PRAKTIJKGEBIEDEN
  • › Fiscaal recht
  • LinkedIn

Anne-Véronique Stainier is advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht aan de balie te Brussel sinds 1990.

Zij adviseert haar cliënten, zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen en particulieren, in alle domeinen van de Belgische en internationale directe belastingen (inkomstenbelasting) en indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, enz.)

Anne-Véronique Stainier staat de ondernemingen bij onder meer in het kader van reorganisaties (fusies, (gedeeltelijke) (grensoverschrijdende) splitsingen, inkoop van eigen aandelen, aankoop van activa, oprichting van “joint-ventures”, vereffeningen, enz.), financieringstransacties (binnen de groep), vastgoedtransacties ( aankoopstructuren, vastgoedcertificaten, vastgoedbevak, enz.), inzake transfertkosten, bezoldigingsstructuren ten voordele van kaderleden en bestuurders van ondernemingen (« split payroll », uitgestelde bezoldigingen, terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever, voordelen van alle aard, bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en bestuurders die naar België zijn gedetacheerd, pensioenplannen, winstdeling door middel van (opties) op aandelen, plannen van werknemersparticipatie, managementvennootschappen, enz.)

Zij adviseert eveneens op het vlak van nationaal en internationaal fiscaal beleid.

Anne-Véronique Stainier adviseert natuurlijke personen onder meer in het kader van vermogensbeheer, successieplanning, overbrenging van de woonplaats en beheer van activa.

Zij staat haar cliënten bij zowel voor de Belgische fiscale autoriteiten (onder meer in het kader van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, in de administratieve fase van een geschil, enz.) als voor de rechtbanken en hoven in het kader van een gerechtelijke procedure, met inbegrip van het Hof van Cassatie.

Zij staat haar cliënten eveneens bij in het kader van hun verschillende fiscale verplichtingen (neerlegging van aangiftes in de vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting (inwoners en niet-inwoners), inzake BTW, enz.).

Anne-Véronique Stainier is de auteur van vele publicaties inzake fiscaal recht. Ze spreekt regelmatig op seminaries.

Curriculum vitae van Anne-Véronique Stainier »