Alternatieve vormen van geschillenoplossing en bindende derdenbelslissing
Médiation
#Bemiddeling #Onderneming #Familie #Koppel #Kinderen #Echtscheiding #Scheiding #Conflict #Aandeelhouder #Mede-eigendom #Ruzie #Systemisch #Burgerlijk #Handel #Familiaal #Jeugd

Alternatieve vormen van geschillenoplossing en bindende derdenbelslissing

Sybarius beschikt over bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie in familiale, burgerlijke en handelszaken.

Mr. Huart en mr. Despontin zijn bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie in familiale, burgerlijke en handelszaken. Deze bemiddelaars zijn ook advocaten en kunnen u bijstaan in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar.

Mr. Pascal Leduc is ingeschreven op de lijst van derde-beslissers bij besluit van de Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Sophie

Huart

Pascal

Leduc

Audrey

Despontin

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités