Recht voor ondernemingen in moeilijkheden, herstructurering en insolventie
Droit de l’insolvabilité et des entreprises en difficultés
Faillissement #Gerechtelijke reorganisatie #Bemiddeling #Vereffening #Ontbinding #Overgang #Overdracht #Herstructurering #Insolventie #Geschil #Aansprakelijkheid #Bestuurder #Aandeelhouder #Oprichter #Bedrijfsleider

Droit des entreprises en difficultés, restructuration et insolvabilité

Sybarius verleent advies en bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden en hun bedrijfsleiders, zowel om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen als om ze te begeleiden bij collectieve insolventieprocedures (gerechtelijke reorganisatieprocedures, ondernemingsbemiddeling of faillissement).
  • Bijstand en advies bij de herstructurering van een onderneming.
  • Ondernemingsbemiddeling
  • Voorlopig bewind over de vennootschap
  • Gerechtelijke reorganisatieprocedure
  • Ontbinding van een vennootschap of vzw
  • Vrijwillige of gerechtelijke vereffening
  • Faillissement en bijstand bij het opstellen van een aangiftedossier en in de daaropvolgende fasen van het faillissement
  • Overgang van ondernemingen
  • Invoeren van maatregelen die nodig zijn voor de continuïteit van de onderneming
  • Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, aandeelhouders en oprichters

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Sophie

Huart

Audrey

Despontin

Benoit

Pierart

Olivier

Douxchamps

Anne-Laure

Philippe

Pamela

Ayik

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités