Vennootschaps- en verenigingsrecht – handelsrecht
Droit économique des sociétés et des associations
#Aansprakelijkheid #Mededinging #Herstructurering #Geschil #Oprichting #Vereffening #Contract #Fusie #Overname #Overdracht

Vennootschaps- en verenigingsrecht - handelsrecht

Sybarius biedt juridische en economische ondersteuning in alle fasen die een onderneming kan doorlopen, van de oprichting tot de overdracht, de herstructurering, de vereffening of het faillissement.
  • Oprichting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
  • Opstellen / bijwerken van statuten van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
  • Specifiek advies over vennootschappen, verenigingen en stichtingen, hun werking en hun juridische, administratieve en financiële verplichtingen
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Geschillen tussen aandeelhouders of leden
  • Overdracht van aandelen, overdracht van handelsfonds
  • Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, aandeelhouders en oprichters
  • Opstellen van handelscontracten

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Sophie

Huart

Audrey

Despontin

Béatrice

Courtoy

Pascal

Leduc

Benoit

Pierart

Olivier

de Theux

Nicolas

Berthold

Yannick

Blanc

Anne-Laure

Philippe

Pamela

Ayik

Estelle

Deswysen

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités