S

YBARIUS staat zijn cliënten bij in elke ontwikkelingsfase van hun onderneming. De advocaten van SYBARIUS zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en besteden bijzondere aandacht aan de economische en commerciële aspecten van de dossiers die ze behandelen en aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

De advocaten van SYBARIUS oefenen hun beroep uit in de gebruikelijke talen van het zakenleven (Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Italiaans en Japans) en dragen bij aan de wetenschap door deel te nemen aan conferenties en via publicaties.
SYBARIUS is een flexibele organisatie die kan inspelen op de specifieke eisen van haar cliënten. De advocaten van SYBARIUS zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en besteden bijzondere aandacht aan de economische en commerciële aspecten van de zaken die ze behandelen en aan de kwaliteit van de geleverde diensten.
SYBARIUS is een flexibele structuur die kan inspelen op de specifieke eisen van zijn klanten. 
ONZE EXPERTISE

De belangrijkste expertisegebieden van Sybarius

Propriete Intellectuelle

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Intellectuele eigendom was altijd al een van de belangrijkste activiteiten van Sybarius.
Nouvelles technologies et données à caractère personnel

Nieuwe Technologieën en persoonsgegevens

Dit expertisegebied omvat alle juridische aspecten met betrekking tot nieuwe technologieën en de digitale wereld in de brede zin van het woord (het maken van websites, registratie van domeinnamen, contracten voor de ontwikkeling en het onderhoud van software of databanken, SaaS-licentiecontracten, zoekmachine-optimalisatie en rating op het internet, beveiliging van informatiesystemen en bescherming van persoonsgegevens enz.)

Vennootschaps- en verenigingsrecht – handelsrecht

Sybarius biedt juridische en economische ondersteuning in alle fasen die een onderneming kan doorlopen, van de oprichting tot de overdracht, de herstructurering, de vereffening of het faillissement.
Droit de

Recht voor ondernemingen in moeilijkheden, herstructurering en insolventie

Sybarius verleent advies en bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden en hun bedrijfsleiders, zowel om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen als om ze te begeleiden bij collectieve insolventieprocedures (gerechtelijke reorganisatieprocedures, ondernemingsbemiddeling of faillissement).

Vastgoedrecht

Dit expertisegebied omvat de regelgeving die van toepassing is op onroerende goederen: huurovereenkomsten, bouw, burenproblemen, mede-eigendom, verkoop van vastgoed, schadegevallen enz.
Droit Bancaire

Bank- en financieel recht

Sybarius staat bank- en kredietinstellingen, ondernemingen en consumenten bij in de meeste aspecten van het bankrecht en financieel recht, zowel voor advies als bij geschillen.
Droit De La Responsabilité

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op de verplichting van de persoon die een fout begaan heeft om alle fysieke, materiële of morele schade te vergoeden die hij of zij aan anderen heeft toegebracht. Sybarius staat cliënten die benadeeld zijn door het strafbaar handelen van iemand anders bij en helpt hen een eerlijke schadevergoeding te krijgen.

Fiscaal recht

Sybarius verleent advies aan zijn cliënten, die Belgische en buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zijn, binnen alle domeinen van directe en indirecte Belgische en internationale fiscaliteit.

Strafrecht en ondernemingsstrafrecht

Sybarius verleent advies aan zijn cliënten (Belgische en buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen) binnen alle domeinen van het strafrecht (strafprocedure, ondernemingsstrafrecht, sociaal strafrecht enz.).
Droit Du Travail

Arbeidsrecht

Nood aan een expert in arbeidsrecht? Sybarius helpt u de wettelijke complexiteit van het bedrijfsleven te doorgronden.
Droit Familial

Familierecht

We zijn er om u te helpen de wettelijke complexiteit van echtscheidingen, voogdij en alimentatiegeld te doorgronden.
Médiation

Alternatieve vormen van geschillenoplossing en bindende derdenbelslissing

Sybarius beschikt over bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie in familiale, burgerlijke en handelszaken.