Vastgoedrecht
Droit Immobilier

Vastgoedrecht

Dit expertisegebied omvat de regelgeving die van toepassing is op onroerende goederen: huurovereenkomsten, bouw, burenproblemen, mede-eigendom, verkoop van vastgoed, schadegevallen enz.

Sybarius adviseert zijn cliënten voor alle aangelegenheden binnen dit expertisegebied op ad-hocbasis, maar ook voor het onderhandelen over en het opstellen van contracten en voor geschillenbeslechting.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Béatrice

Courtoy

Olivier

Douxchamps

Benoit

Pierart

Olivier

de Theux

Audrey

Surny

Yannick

Blanc

Pierre

Humblet

Pierre

Brognez

John

Beeckmans

SYBARIUS staat zijn cliënten bij in elke ontwikkelingsfase van hun onderneming. De advocaten van SYBARIUS zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en besteden bijzondere aandacht aan de economische en commerciële aspecten van de dossiers die ze behandelen en aan de kwaliteit van hun dienstverlening.