Vastgoedrecht
Droit Immobilier

Vastgoedrecht

Dit expertisegebied omvat de regelgeving die van toepassing is op onroerende goederen: huurovereenkomsten, bouw, burenproblemen, mede-eigendom, verkoop van vastgoed, schadegevallen enz.

Sybarius adviseert zijn cliënten voor alle aangelegenheden binnen dit expertisegebied op ad-hocbasis, maar ook voor het onderhandelen over en het opstellen van contracten en voor geschillenbeslechting.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Béatrice

Courtoy

Olivier

Douxchamps

Benoit

Pierart

Olivier

de Theux

Audrey

Surny

Yannick

Blanc

Pierre

Humblet

Pierre

Brognez

John

Beeckmans

Margaux

De Leenheer

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités