Intellectuele eigendom en marktpraktijken
Droit de la propriété intellectuelle
Intellectuele eigendom #Intellectueel #Artistiek

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Intellectuele eigendom was altijd al een van de belangrijkste activiteiten van Sybarius.

Dit gebied van expertise omvat alle aspecten van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, tekeningen en modellen, databanken, kwekersrechten, oorsprongsbenamingen) en de bescherming van knowhow.

Marktpraktijken (verkoopvoorwaarden, recht van reclame, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie enz.) vallen eveneens binnen deze expertise.

Sybarius adviseert zijn cliënten voor al deze aangelegenheden op ad-hocbasis, maar ook voor het onderhandelen over en het opstellen van contracten, geschillenbeslechting en de fiscaalrechtelijke aspecten van intellectuele eigendom.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

We hebben geen advocaten gevonden op dit gebied

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités