Strafrecht en ondernemingsstrafrecht
Droit Pénal

Droit pénal et Droit pénal des affaires

Sybarius verleent advies aan zijn cliënten (Belgische en buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen) binnen alle domeinen van het strafrecht (strafprocedure, ondernemingsstrafrecht, sociaal strafrecht enz.).

Uitnodiging voor verhoor bij de politie, huiszoeking, aanhouding, beschuldiging, strafrechtelijke inbeslagname, dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen: Sybarius adviseert u en staat u bij in alle stadia van de procedure (met inbegrip van de procedure voor het Hof van Cassatie).

Door van bij het begin van een strafzaak een advocaat te raadplegen, kunt u passend reageren wanneer er een onderzoek wordt ingesteld.

Slachtoffer van een misdrijf: Sybarius staat u bij en adviseert u in elke fase van de procedure (klacht indienen, burgerlijke partijstelling, zaak voorleggen aan de commissie voor slachtofferhulp enz.).

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Benoît

Lemal

Sophie

Huart

Anne-Laure

Philippe

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités