Bank- en financieel recht
Droit bancaire et financier
Kredietrecht #Beleggingsadvies #Portefeuillebeheer #Beleggingsdiensten #Mifid #Derisking #Phishing #Financieel strafrecht #Betalingsdiensten #Leasing #Witwassen

Bank- en financieel recht

Sybarius staat bank- en kredietinstellingen, ondernemingen en consumenten bij in de meeste aspecten van het bankrecht en financieel recht, zowel voor advies als bij geschillen.

De advocaten van Sybarius staan hun cliënten al vele jaren bij in verschillende aspecten van het bankrecht en financieel recht, zowel voor advies als bij geschillen.

Ze hebben een grondige kennis van de Belgische en Europese wetgeving ter zake, zoals blijkt uit hun professionele en academische loopbaan.

Het team staat cliënten bij en verleent hen advies op verschillende gebieden, waaronder kwesties met betrekking tot derisking en kredietrecht, fraude en phishing, de regelgeving voor betalings- en beleggingsdiensten, witwassen enz.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Audrey

Despontin

Benoît

Lemal

Pamela

Ayik

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités