Aansprakelijkheidsrecht
Droit De La Responsabilité
#Contractuele aansprakelijkheid #Buitencontractuele aansprakelijkheid #Beroepsaansprakelijkheid #Fout #Schade #Nadeel #Overheidsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op de verplichting van de persoon die een fout begaan heeft om alle fysieke, materiële of morele schade te vergoeden die hij of zij aan anderen heeft toegebracht. Sybarius staat cliënten die benadeeld zijn door het strafbaar handelen van iemand anders bij en helpt hen een eerlijke schadevergoeding te krijgen.

In een complexe en voortdurend veranderende wereld bent u nooit gevrijwaard van geschillen en nadelen. In dat geval beschermt ons kantoor met advocaten die bekwaam zijn in aansprakelijkheidsrecht, uw rechten en belangen. Dankzij onze gedegen expertise binnen dit belangrijke rechtsgebied wordt u gegarandeerd vakkundig vertegenwoordigd en zorgen we voor een efficiënte beslechting van uw geschillen.

 

Onze diensten:

 

  • Contractuele aansprakelijkheid: we analyseren uw contracten om de compliance te waarborgen en mogelijke geschillen te voorkomen. In geval van contractbreuk trachten we het geschil op te lossen op een manier die uw rechten beschermt.
  • Beroepsaansprakelijkheid: professionals krijgen te maken met specifieke aansprakelijkheidskwesties. We bieden een stevige verdediging aan beroepsbeoefenaars die worden beschuldigd van nalatigheid of een beroepsfout.
  • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: we onderzoeken de bestanddelen van de fout en de geleden schade en we begeleiden u tijdens het volledige schaderegelingsproces.
  • Staats- en overheidsaansprakelijkheid: ons kantoor behandelt ook verschillende dossiers en aansprakelijkheidsvorderingen tegen de Belgische Staat en gefedereerde entiteiten waarvan de beslissingen nadelig kunnen zijn voor burgers en ondernemingen.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Audrey

Despontin

Jennifer

Waldron

Olivier

Douxchamps

Olivier

de Theux

Audrey

Surny

Pierre

Humblet

Pierre

Brognez

Pamela

Ayik

SYBARIUS assiste les acteurs de la vie économique (multinationales, P.M.E., entrepreneurs indépendants et personnes de droit public), belges et étrangers, dans toutes les étapes du développement de leurs activités