Audrey Surny

Avocat

T. 0032 2 379 00 50
F. 0032 2 375 82 86
E.

 • WERKTALEN
 • › Nederlands
 • › Frans
 • › Engels

 • PRAKTIJKGEBIEDEN
 • › Vastgoedrecht, aannemingsrecht
 • › Handelsrecht, contracten
 • › Verkeersrecht
 • › Incasso
 • › Familierecht
 • LinkedIn

Audrey Surny heeft haar bachelor in rechten gehaald in 2011 aan de « Université de Namur (FUNDP Namur)”, en haar master in rechten aan de « Université Catholique de Louvain-la-Neuve in 2013.

Ze is ingeschreven aan de Franstalige Balie te Brussel sedert september 2013 en is bij Sybarius toegekomen in februari 2018.

Audrey Surny behandelt dossiers in het Frans en in het Nederlands.

Ze is gespecialiseerd in vastgoedrecht en meer bepaald in aannemingsrecht.

Ze behandelt deze materie sinds meerdere jaren in beide talen.

Ze wordt vaak geraadpleegd in volgende vakken:

 • Betwisting inzake koop en verkoop van onroerende goederen;
 • Huurzaken, commerciëel, hoofdverblijf, enz ;
 • Mede-eigendom ( kosten, syndicus, algemene vergaderingen, …)
 • Burenhinder;
 • Aansprakelijkheid van makelaars
 • Aansprakelijk van architecten, aannemers, ingenieurs;

Audrey Surny behandelt tevens regelmatig dossier inzake verkeersrecht en familierecht ;