Lokale fiscaliteit
Fiscalité locale
#Gemeentebelastingen #Belastingen op verwaarloosde gebouwen #Belastingen op kantoorruimtes #Belastingen op tweede verblijven #Belastingen op leegstaande woningen

Lokale fiscaliteit

Lokale fiscaliteit heeft betrekking op belastingen die worden geheven door gemeenten, provincies en gewesten.

Belasting op verwaarloosde gebouwen

Veel gemeentes heffen belastingen op gebouwen die leegstaan of verwaarloosd zijn.

Die kunnen worden betwist door in beroep te gaan bij de overheidsdienst en vervolgens bij de rechtbank.

Belasting op leegstaande woningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast eigenaars van leegstaande woningen of legt hen administratieve boetes op. Het baseert zich daarbij op het water-, gas- en elektriciteitsverbruik. Als er geen inschrijving in de bevolkingsregisters is, houdt het daar ook rekening mee. Deze belastingen en boetes kunnen ook administratief en gerechtelijk worden betwist.

 

Vanwege de winstderving doordat de bewoner van een goed niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters en omdat gemeenten dus ook geen aanvullende belasting op de personenbelasting kunnen innen, heffen ze belastingen op tweede verblijven. Het bedrag van die belastingen is soms buitensporig en niet in verhouding tot de winstderving.

Onze advocaten die binnen dit domein actief zijn

Martin

Jaspar

Anne-Laure

Philippe

SYBARIUS staat zijn cliënten bij in elke ontwikkelingsfase van hun onderneming. De advocaten van SYBARIUS zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en besteden bijzondere aandacht aan de economische en commerciële aspecten van de dossiers die ze behandelen en aan de kwaliteit van hun dienstverlening.